En uppdatering av vårt initiativ att uppmana Sveriges tre största städer att utlysa klimatnödläge.

Vi blev först glada när Stockholm själv tog initiativ till att utlysa klimatnödläge. Men vid närmare granskning visade det sig att det gällde ett globalt klimatnödläge, inte ett lokalt i Stockholm.
”Något nödläge för Stockholm är inte aktuellt” säger Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr.

Man kan spekulera över ifall oviljan beror på att ett nödläge skulle krocka med planerna på en utbyggnad av Arlanda, med en fördubblad flygkapacitet som följd.
Nåväl, kampen fortsätter.

I Göteborg kommer det under hösten att beslutas ifall ett klimatnödläge ska utlysas.

I Malmö väntar vi på bekräftelse att kommunen har tagit emot vårt medborgarförslag.

Vad innebär det för en kommun att utlysa ett nödläge?

I teorin borde det innebära ett ökat fokus på lokala klimatåtgärder med prioriteringar som syns i budgeten och en utarbetad handlingsplan. Det borde också innebära ett hinder för åtgärder som går emot nödvändiga klimatåtgärder (se utbyggnaden av flygkapaciteten i Stockholm)

En kommun behöver naturligtvis inte nödvändigtvis deklarera ett nödläge för att förverkliga en vision av en utsläppsfri stad. Det är de konkreta åtgärderna som räknas, inte plakatpolitik. Därför är det viktigt att ni håller koll på era hemkommuner. Se till att de gör vad de kan, nödläge eller inte.

Följande kommuner har aktivt röstat nej till att utlysa klimatnödläge:
Mariestad
Oskarshamn
Växjö