Gästkrönikör Maths Nilsson

Maths Nilsson kommer från Kalmar och bor numera i södra Stockholm. Han läste kemi på Lunds Universitet och har därefter varit verksam inom läkemedelsindustrin. Maths arbetar numera deltid som konsult för att även ägna sig åt sitt författarskap.

Parallellt med detta skriver Maths även fristående texter om klimatförändringarna och den stämpel av fake news som många försöker sätta på nyheter om klimatforskning. Vi har med stort intresse följt Maths blogginlägg inom detta aktuella område och är därför glada över att kunna återpublicera några av hans texter här hos oss.
Maths skriver även mer om klimatforskningen och den omgivande debattens försök att styra fokus bort från miljöfrågorna i sin bok Tvivel.

Nedanstående text är en återpublicering av en artikel som finns på Maths Nilssons egen blogg.

Förvillande om isar

IPCC nya rapport Special Report: Ocean and Cryosphere in a Changing Climate konstaterar bland annat att Grönlands och Antarktis istäcken minskar i en accelererande takt. Men när det kommer till kryosfären finns det en hel del möjligheter att jämföra äpplen och päron. Och uppenbarligen finns det många där ute på nätet som håller på med det…

Surface Mass Balance

I SwebbTV säger Lars Bern att Grönlands isar ökar och visar nedanstående bild som bevis (den understa) även om hans bara visar början av 2017, den blå linjen:

SMB Grönslandsis 2017

Bilden är från Polar Portal men den visar INTE Grönlands totala ismassa utan Surface Mass Balance (SMB), som är ett mått på avsmältning/sublimering vid ytan. Det inkluderar INTE det som försvinner via botten eller kalvningar.

”Note that this figure and the surface mass budget in general do not account for calving losses and the submarine melt of glaciers.” /Polar Portal

Den ökade avsmältningen via ytan är visserligen den främsta orsaken till att Grönlands isar nu minskar, men år 2017 var exceptionellt med en hög nederbörd under vintern kombinerat med en kort avsmältningsperiod under sommaren vilket inte är representativt för den långtgående trenden.

”Since at least 2002, the total mass budget has been substantially negative (on average from 2002 onwards it has lost -200 to -300 Gt per year).”

Här är den totala mängden is på Grönland (från NASA), det blir ganska uppenbart att Bern har plockat ut en detalj ur sammanhanget för att stödja det han vill ska vara sant:

LandIceGreenland


En annan bild på samma tema som cirkulerar på nätet är den här som ofta sägs ska visa att Grönlands is var mindre på 30-talet än vad den är nu:

Lower Surface Mass Balance

Först kan vi konstatera att det handlar om SMB precis som i fallet ovan och likaså visar y-axeln Greenland Ice Sheets (GrIS) med enheten km3/år, dvs det är ändringshastigheten vid ytan och inte den totala massan som visas. Grafen säger alltså ingenting om hur stor Grönlands is är, men visst är det intressant att avsmältningen vid ytan (SMB) var i samma storleksordning då dom nu (det var en varm och torr period över Grönland då).

Bilden är tagen från en artikel från 2008 av Xavier Fettweis, som har utvecklat en modell för Grönlands isar. Nu har jag inte satt mig in i artikeln men det räcker med att följa honom på Twitter för att inse att han inte protesterar mot IPCCs slutsatser. Är det märkligt?

För att dubbelkolla kan man ju alltid se vad han har publicerat vetenskapligt. Artikeln ovan är från 2008 med data fram till 2006 och de påpekar att det finns stora osäkerheter i de resultat de fått fram. I en senare artikel i Nature från 2018 där Fettweiss är medförfattare konstaterar de att minskningen vi ser nu är exceptionell sett över de senaste 350 åren (åtminstone):

”Here we present the first continuous, multi-century and observationally constrained record of GrIS surface melt intensity and runoff, revealing that the magnitude of recent GrIS melting is exceptional over at least the last 350 years.”

”Today, surface melting and melt-induced runoff in Greenland occur at magnitudes not previously experienced over at least the last several centuries, if not millennia.”

De säger också att den ökade minskningen av is följer den globala uppvärmningen men det är först på senare år som magnituden har ”gått utanför” vad som kan kallas naturlig variation. De har sett att avsmältningen inte korrelerar linjärt med temperaturökningen utan accelererar, dvs en högre lufttemperatur kommer leda till snabba ökningar i smältavrinningar och havsnivåökningar.

”We find that the initiation of increases in GrIS melting closely follow the onset of industrial-era Arctic warming in the mid-1800s, but that the magnitude of GrIS melting has only recently emerged beyond the range of natural variability. Owing to a nonlinear response of surface melting to increasing summer air temperatures, continued atmospheric warming will lead to rapid increases in GrIS runoff and sea-level contributions.”

Grönland Fettweiss 2018 Nature

Med andra ord, Fettweiss graf ovan är bara ännu ett exempel på alla de bilder som är tagna ur sitt sammanhang och blir till sanningar på nätet. Många är uppenbarligen inte ett dugg intresserade av att försöka förstå vad som händer/är på gång att hända, bara att protestera och vara emot ”etablissemanget”.


Sea Ice Extent och Sea Ice Volume

Kan väl bara lägga till en kommentar om att Sea Ice Extent mäter isens utbredning, dvs ytan (km2) och säger inte något om hur mycket is det finns. För det krävs att man mäter Sea Ice Thickness, dvs tjockleken, och det är endast med dessa två mätningar ihop man kan beräkna den totala volymen av is (km3).

Utbredning av Arktis havsis (vänster) samt dess tjocklek (höger):

 

Eller i diagramform:

Bilder från Polar Portal.

Och den totala mängden is i Arktis ser ut så här:

SeaIce arctic

Det här kan ibland ge olika bilder av läget om man väljer datum och mätning lite som det passar in i det man vill ha sagt. Men det skulle väl aldrig hända i klimatdebatten…

Behövs det verkligen ytterligare en tankesmedja?

Vad kan vi tillföra som inte redan finns?

Vi kan tillföra ett trotsigt oberoende. Vi bestämmer själva. Vi tar inga beställningar.

De två stora tankesmedjor som syns mest i morgonsoffor och debattartiklar är Katalys och Timbro.

Katalys med Daniel Suhonen i förgrunden har kopplingar till fackföreningsrörelsen.

Timbro är en, enligt vår åsikt, neoliberal-konservativ smedja, som får stöd av b.l.a. Svenskt näringsliv.
De har inte en lika uttalad frontfigur som Katalys, utan skickar med hjälp av deras stora resurser fram den som för tillfället är mest lämplig att föra deras talan.

Vår ambition som tankesmedja är att vara oberoende. Det ska inte gå att koppla oss till en viss intressegrupp. Våra ”klienter” är du och jag. Våra argument drivs inte av beställningsjobb från intressegrupper, utan av det vi tycker är rätt och riktigt.

Vi behövs som motkraft till allt dolt påverkansarbete som vi ställs inför dagligen.

Vi kommer inte bara skilja oss åt från andra smedjor när det gäller finansiering, utan även operationellt.

De flesta smedjor skriver debattartiklar, anordnar seminarier och paneldebatter. Det ska vi också göra, men vi ska göra mer. När tillfälle, ekonomi, och möjlighet ges, kommer vi att starta ideella projekt.

Vilka frågor kommer vi att arbeta med?

Tja, i stort sett allt som vi tycker är viktigt, men vi kommer att ha som princip att vi själva bestämmer dagordningen. Vi reagerar inte instinktivt på provokatörer. Det är precis vad de vill. Vi bestämmer agendan, oavsett vilka drev som råkar vara aktuella just då.

Vi är självfinansierade

Alla kostnader som dyker upp, betalar vi ur egen ficka.
Det kanske ändras så småningom. Det hade varit kul att som andra tankesmedjor, ge ut böcker, rapporter och undersökningar. Det hade varit trevligt att kunna ge faktagranskare en ersättning för deras arbete. Men oavsett hur vi gör, så kommer vi aldrig att rucka på principen att aldrig ta emot ”beställningsjobb” våra åsikter är våra egna, inga andras. Vi kommer aldrig att ta emot pengar från organisationer.

Vill du hjälpa till?

Vi tar som sagt inte emot pengar, men du kan ge en donation i form av dina yrkeskunskaper. Du kan donera arbetstid.
Vi kommer att behöva hjälp med framförallt faktagranskning.
Vi söker :

  • Ekonomer
  • Statsvetare
  • Filosofer
  • Historiker
  • Mediastrateger
  • Journalister
  • Författare

Hör av dig till info@kontra.guru

Mats Leijon
Åsa Hagström
Anders Isaksson