Politik

Riksdagspartiernas partiprogram

Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Sveriges Riksdag:
Grundlagarna
Debatter och beslut
Hur har ditt parti röstat?

Delmi:
Delmi rapport 2018:5 
Familj, medborgarskap, migration – Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämförande perspektiv

Snabbtänkt – Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Rapport

De 73 punkterna

Statens offentliga utredningar
Arbetsmarknadsutredningen

Mueller rapporten

De mänskliga rättigheterna

Europaparlamentet

Transparency international

 

Samhälle

Säkerhetspolisens Årsbok 2018

Stockholms stadsmission: Fattigdomsrapporten 2018   Hemlöshetsrapport 2017

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö:
Hälsa, välfärd och rättvisa
Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö

Gapminder. En faktasmedja.

Dunedin-studien. En långtidsstudie av människors hälsa utveckling och beteende.

Institutet för framtidsstudier

Global slavery index

World value survey

Klimat och miljö

science alert

Ny rapport från IPCC
Senaste rapporten från IPCC
Klimatpolitiska rådet
Rapport 2019
IPCC
Svenska miljöinstitutet