Vi är en grupp privatpersoner som har skapat tankesmedjan Kontra som en motkraft till det existerande debattklimatet, oförnuftet, och de verklighetsbeskrivningar som idag dominerar det offentliga samtalet.

Kontra är ett privat initiativ som verkar för folkbildning, demokrati, och det goda samtalet.

Vi går våra egna vägar, och väljer våra samtalsämnen oberoende av vad som debatteras för dagen.

När provokatörer och populister pekar åt ett håll, tittar vi åt andra hållet för att se vad som pågår där.
När tillfälle ges, kommer vi också att agera mer praktiskt genom olika aktioner, eller projekt.

Vi anser att politik är alldeles för viktigt för att fördummas av ett beteende som kan liknas vid hur man håller på sitt lokala fotbollslag. Att förkasta ett förslag för att det kommer från ”fel” parti är kontraproduktivt i arbetet för ett bättre och rättvisare Sverige. Alla idéer och reformförslag förtjänar en rättvis granskning och åtföljande kritik.

Vi är transparenta med vårt arbete, och är partipolitiskt oberoende.

Finansieringen av Kontra står vi själva för,

Mats Leijon
Åsa Hagström
Anders Isaksson